افسانه۵۸

- یعنی این قدر حال داده؟

- آره! خیلی حال داده.

- خیلی ها هستند که شما را به عنوان الگو انتخاب کرده اند. لطفاً بفرمائید که چکار کنند تا بتوانند حرمسرا داشته باشند؟

- شما بزرگ ترین اشتباه را مرتکب شده اید و این نعمت را خودتان از خودتان گرفته اید. آخر حیف نبود؟ می دانید ما چه حالی می کردیم؟....

- می شود تعریف کنید؟

- نه، نمی شود.

- اما آخر چرا؟

- چون غیرقابل چاپ است. بعدش هم خانم ها می ریزند سر خودت و پدرت را در میاورند.

- حالا شما فقط یک کلمه اش را بگویید. فقط بگویید شب ها آنجا چه اتفاقی می افتاد؟

طراحی سایت سئو گوگل سئو طراحی فروشگاه اینترنتی مجله اینترنتی طراحی گرافیک سایت پروتز پروتز سینه طراحی ویب سایت ویب سایت دیزاین گوگل پارس