افسانه۵۱

در این لحظه زن به راحتی به مرد خود به کنایه ثابت می کند که در برابر مرد همسایه هیچ ارزشی نداری و او از تو بهتر است چون زنش را به سفر شمال می برد و تو چنین توانایی نداری. واژه ((خوش بحالشان)) که گاهی به صورت مفرد یعنی ((خوش بحالش)) هم به کار می رود این معنی را دارد که: "کاش من هم جای او بودم" یا " چون او چنین لذتی می برد و من نمی برم او خوشبخت و خوشحال است و من نه" و در نهایت اینکه "تو شوهر بی عرضه ای هستی".

سرکوفت حرفی است که زن ها به مردها به صورتی حرفه ای می زنند.

سرکوفت: سر+ کوفت. نوعی خاک بر سری. دیگران عرضه داشتند و تو نداشتی. فلانی فلان توانایی دارد و تو نداری. هرگونه کلمه و جمله ای که به منظور نشان دادن حقارت مرد گفته شود. اثبات برتر بودن دیگران نسبت به مرد و ... .

طراحی سایت سئو گوگل سئو طراحی فروشگاه اینترنتی مجله اینترنتی طراحی گرافیک سایت پروتز پروتز سینه طراحی ویب سایت ویب سایت دیزاین گوگل پارس