افسانه۴۷

نکته 1: تماشای تلویزیون کاری است که هر مردی در زمان ورود به خانه انجام می دهد. تلویزیون تنها سرگرمی یک مرد است که در خانه دارد. مرد ودست دارد جلوی تلویزیون دراز بکشد و پشتش را بخاراند و تخمه بخورد و تف کند و تلویزیون و فوتبال تماشا کند. تلویزیون برای مرد نوعی پناه است که در هنگام تنهایی ها و هر وقت می خواهد به آرامش برسد، به سراغ آن می رود. و اما شب ها بهترین برنامه های تلویزیون پخش می شود که متاسفانه ((زنانه)) است! تلویزیون چی ها و برنامه سازان رادیو تلویزیون با این که می دانند مردها فقط شب ها تلویزیون تماشا می کنند بهترین سریال ها و برنامه های زنانه شان را شب ها پخش می کنند و مرد از دیدن فوتبال و کشتی کج و فیلم های جنگی محرم می شود.

طراحی سایت سئو گوگل سئو طراحی فروشگاه اینترنتی مجله اینترنتی طراحی گرافیک سایت پروتز پروتز سینه طراحی ویب سایت ویب سایت دیزاین گوگل پارس