افسانه۴۶

مرد می فهمد که تا زمان خرید یخچال همین آش خواهد بود و همین کاسه و چون هیچ پولی در بساط ندارد، با ناراحتی آه بلندی می کشد و به زن نگاه می کند. زن متوجه می شود که شوهرش اصل ماجرا را که تقاضای خرید یخچال به صورت قهرآمیز است را فهمیده است و چند قلمبه دیگر به شوهرش می گوید و می رود. و مرد پمی ماند و غصه خوردن برای این موضوع که حالا از کجا پول بیاورم و برایش یخچال جدید بخرم.

حال شما را به خواندن نکات زیر جلب می نمائیم.

طراحی سایت سئو گوگل سئو طراحی فروشگاه اینترنتی مجله اینترنتی طراحی گرافیک سایت پروتز پروتز سینه طراحی ویب سایت ویب سایت دیزاین گوگل پارس