افسانه۴۳

 Pause:سوال: چرا مرد از زنش ترسید؟

جواب: مردها پسربچه های تخس دیروزند که بارها از مادرشان کتک خورده اند. آن ها عادت کرده اند که از زن باید ترسید و اگر کار بدی بکنی زن تو را کتک می زند. پس تا بوی دردسر به مشامشان میرسد خود را به نفهمی می زنند و جلوی تلویزیون چمباتمه می زنند.

جواب: آن تعداد انگشت شمار مردان که به زن خود فقط اخم کرده اند مردانی هستند که قیام کرده و از دوران کودکی، خاطرات تلخی دارند.

Play: مرد صدای تلویزیون را بلند می کند تا صدای گریه و زنجموره زن را مثلاً نشوند. می داند که زن به زوذدی روی سرش خراب می شود. نزدیک به یک ربع ساعت می گذرد و زن می بیند مرد بخاطر تجربیات گذشته به سراغش نمی رود و ناگهان مثل اجل معلق پیدایش می شود. مرد با دیدن زن آب دهانش را به سختی قورت می دهد.

طراحی سایت سئو گوگل سئو طراحی فروشگاه اینترنتی مجله اینترنتی طراحی گرافیک سایت پروتز پروتز سینه طراحی ویب سایت ویب سایت دیزاین گوگل پارس