افسانه۳۷

- همان طور که دیدید، واژه ((چشم و هم چشمی)) از ((منار چشم)) هایی که چنگیز برای جلب رضایت زنانش درست می کرد به وجود آمده است. در عصر حاضر هم چشم و هم چشمی پدر زن ذلیلان را درآورده است. اگر کسی از آشنایان یک زن هر چیز جدیدی بخرد و یا اتفاق خوشایندی در زندگی او بیفتد، بلافاصله زن حسودی می کند و شوهر خودش را مجبور می کند که همان چیز یا بهتر از آن را تهیه کند تا او کم نیاورد و بتواند فخر بفروشد. در آن لحظه زن فکر نمی کند که مرد ندارد و یا جلب رضایت او برایش ممکن نیست. او فقط خیال می کند که در حقش ظلم شده است و این ظلم را هم شوهرش به او کرده است. پس هرچه فریاد دارد بر سر او می کشد و آن شوهر ذلیل بدبخت را مجبور می کند تا تمایلات او را ارضا کند.

طراحی سایت سئو گوگل سئو طراحی فروشگاه اینترنتی مجله اینترنتی طراحی گرافیک سایت پروتز پروتز سینه طراحی ویب سایت ویب سایت دیزاین گوگل پارس