افسانه۳۵

- خوب، در پایان اگر حرفی یا صحبتی دارید بفرمائید؟

- بله! می خواستم نصیحت بکنم به آن دسته از آقایانی که خیال می کنند به حرف زنشان گوش کنند به نفعشان تمام می شود. سرنوشت من را می بینید. چقدر منفور هستم و چقدر شهرت بدی دارم. اینها فقط بخاطر همین زن هایم بود. از سرنوشت من عبرت بگیرید و دور زن ذلیلی را خط بکشید. باور کنید عاقبت خوشی ندارد.

- از شما که در این مصاحبه شرکت کردید متشکریم!

طراحی سایت سئو گوگل سئو طراحی فروشگاه اینترنتی مجله اینترنتی طراحی گرافیک سایت پروتز پروتز سینه طراحی ویب سایت ویب سایت دیزاین گوگل پارس