افسانه۳۱

- بله. این را همه می دانند. جنگ ایران و مغول ها به همین دلیل اتفاق افتاد.

- می دانید چرا شاه شما به کاروان ما اهانت کرد؟

- خیر!

- دلیلش این بود که رئیس کاروان ما برای زن شاه شهر مرزی شما هیچ هدیه ای نبرده بود. آن شاه هم به تحریک زنش کاروان را تاراج کرد. ما هم آمدیم انتقام بگیریم که جنگ شد و کشورتان به بغما رفت!

- اما این ها همه بهانه است. شما دنبال بهانه بودید.

طراحی سایت سئو گوگل سئو طراحی فروشگاه اینترنتی مجله اینترنتی طراحی گرافیک سایت پروتز پروتز سینه طراحی ویب سایت ویب سایت دیزاین گوگل پارس