افسانه۲۹

- اما حتماً خیلی ها بودند که عاشق شما بودند.

- یک بازیگر سینما را در نظر بگیرید. کسی عاشق خودش که نمی شود. همه عاشق آن نقشی می شوند که بازی می کند. من هم همین مشکل را داشتم. آن ها عاشق چنگیزی بودند که جهان گشا بود و مال و ثروت و لشگر داشت و پادشاه بود. کسی عاشق خود من که نبود.

- از کجا می دانستی بازیگر سینما یعنی چه؟ زمان شما که از این چیزها نبود.

- ولی الان در جهنم از این چیزها داریم. هفته ای یک بار ما را می برند و برای ما فیلم نمایش می دهند.

- مگر آنجا از این چیزها هم هست؟

طراحی سایت سئو گوگل سئو طراحی فروشگاه اینترنتی مجله اینترنتی طراحی گرافیک سایت پروتز پروتز سینه طراحی ویب سایت ویب سایت دیزاین گوگل پارس