افسانه۲۵

سوال: آیا دیکتاتوری نیست؟ و آیا این با اصول دموکراسی مغایرت ندارد؟

جواب: چرا هست! حرفی بود؟ مغایرت را هم بگذارید در کوزه آبش را بخورید!!!

بله. به این دلیل عادلانه و کاملاً دموکراتیک ما پدیده زن ذلیلی و البته حواشی آن را مورد تحقیق و بررسی قرار خواهیم داد و خواهیم کوشید انتقامی شایسته از زنان بگیریم. باشد که دلمان خنک شود و رستگار شویم!

طراحی سایت سئو گوگل سئو طراحی فروشگاه اینترنتی مجله اینترنتی طراحی گرافیک سایت پروتز پروتز سینه طراحی ویب سایت ویب سایت دیزاین گوگل پارس