افسانه۲۳

اما در واقعیت این طور نیست و خداوند هیچ چیز و هیچ پدیده ای را بی دلیل خلق نکرده است. مسلماً هدف او از چنین خلقتی محبتی بوده که باعث تداوم زندگی و آغازی خوش و در نتیجه به وجود آمدن انسان های دیگر باشد. اما چون ما از عشق بد استفاده می کنیم حتی این بزرگترین و زیباترین هدیه خداوندی هم به صورت زشتی دیده می شود.

سوال: چرا ما از عشق بد استفاده می کنیم و چگونه؟

جواب: به دلیل این که خودخواه هستیم و می خواهیم بر دیگری برتری داشته باشیمو مثلاً یکی دوست دارد دیگری چون برده ای به او خدمت کند که به این حالت ((زن ذلیلی)) و یا ((مرد ذلیلی)) گفته می شود.

سوال: چرا ما در کتاب بیشتر از مرد ذلیلی، به زن ذلیلی گیر داده ایم؟ مگر مرد ذلیلی وجود ندارد؟

جواب: چون نویسنده این کتاب یک آقا است!! و خانوم ها هم اگر راست می گویند بروند و در حمایت از خودشان یک کتاب بنویسند.

طراحی سایت سئو گوگل سئو طراحی فروشگاه اینترنتی مجله اینترنتی طراحی گرافیک سایت پروتز پروتز سینه طراحی ویب سایت ویب سایت دیزاین گوگل پارس