افسانه۲۲

اثبات:

قبل از بیگ – بنگ، فضا و سیارات به صورت منجمد و فشرده بودند و تاریکی و خلأ مطلق در جهان حاکم بود. بعد از پیدایش نور و انفجار بزرگ دنیا زیبا شد و جهانی کع ما در آن زندگی می کنیم پدیدار گشت.

اما بعد از دیدن آن خانوم تمام خوشی ها ناگهان تمام می شود. دیگر نه کبابی هست و نه عشق و حالی. دیگر فقط باید کار کرد و کار کرد تا خرج زندگی را درآورد و یک نفر هم که به راحتی هر بلایی را بر سر ما میاورد و نام خود را همسر گذاشته است هر روز به طریقی دل ما می شکند. پس:

آغاز الهی: گذر از تاریکی به سوی نور و در نتیجه خلق دنیایی بهتر.

آغاز عاشقانه: گذر از خوشی ها به سختی های زندگی و در نتیجه دنیای بدتر.

نتیجه اولیه: دنیای بهتر  دنیای بدتر!

نتیجه آخریه: آغاز الهی  آغاز عاشقانه  الهی  عاشقانه  الهی  عاشقانه  خدا  عشق

پس نتیجه می گیریم که خداوند که در پی آسایش و راحتی ما انسانهاست با عشق مخالف است!!!

طراحی سایت سئو گوگل سئو طراحی فروشگاه اینترنتی مجله اینترنتی طراحی گرافیک سایت پروتز پروتز سینه طراحی ویب سایت ویب سایت دیزاین گوگل پارس