افسانه۲۱

حال این پسر جوان از جایی رد می شود و یا وارد جایی می شود که در آن جنس دومی وجود دارد به نام ((زن)). با دیدن آن خانوم، ناگهان شازده پسر تغییر می کند و احساسی به او دست می دهد که به آن احساس، اصطلاحاً ((عشق)) می گویند.

خداوند با ما مهربان است. در ابتدا می گوید باشد و نور پدیدار می گردد. اما با دیدن یک غیرهمجنس انسان از نور به تاریکی قدم می گذارد.

طراحی سایت سئو گوگل سئو طراحی فروشگاه اینترنتی مجله اینترنتی طراحی گرافیک سایت پروتز پروتز سینه طراحی ویب سایت ویب سایت دیزاین گوگل پارس