افسانه۱۲

سوال: در چه مکانی متلک گفته می شود؟

جواب: در هر کجا! تنها کافیست در مکانی متلک گو و متلک شنو وجود داشته باشند. بلافاصله متلک گفته می شود.

مواد مورد نیاز برای گفتن متلک: مادرشوهر و عروس، مادرزن و دادماد، عروس و خواهرشوهر کوچک، زن و شوهر! چیز دیگری نیاز نیست و حتی حتماً نیاز نیست اتفاقی افتاده باشد. همین که یک نفر دلش بخواهد متلک بگوید متلک گفته می شود.

متلک، نقش بزرگی در تاریخ ایفا می کند. از قدیم الایام، متلک ها باعث ایجاد جنگ ها و از بین رفتن جان تعداد زیادی از انسان ها شده بوده است.

نکته: متلک فقط برای نیش زدن به دیگری استفاده نمی شود و کاربردهای دیگری هم برای ابراز علاقه کردن دارد.

طراحی سایت سئو گوگل سئو طراحی فروشگاه اینترنتی مجله اینترنتی طراحی گرافیک سایت پروتز پروتز سینه طراحی ویب سایت ویب سایت دیزاین گوگل پارس