افسانه۱۰

خواهرشوهر: آن زنی که ظلم زن به شوهر را می بیند و حرص می خورد. خدای متلک در روم باستان! معلوم نیست چطور می تواند تا این درجه خلاقیت در خلق متلک داشته باشد.

متلک: به گفته ای نیشدار که همراه با خون باشد و تا از زبان درآید طرف مقابل را له کند و حرص بدهد گفته می شود. آغازگر دعوا! گاهی کلمه و کاهی جمله است و گاه با خنده و گاه با خشم گفته می شود. اکثراً مادرشوهر، خواهرشوهر، مادرزن و خواهرزن و عروس به هم متلک می گویند و همگی به صورت غریزی و مادرزادی قادر به خلق متلک و به زبان آوردن آن هستند.

سوال: چرا متلک گفته می شود؟

طراحی سایت سئو گوگل سئو طراحی فروشگاه اینترنتی مجله اینترنتی طراحی گرافیک سایت پروتز پروتز سینه طراحی ویب سایت ویب سایت دیزاین گوگل پارس