افسانه۷

بچه: به موجودی که تا می بیند پدر با مادر دعوا می کند گریه می کند! تا مادر تنها گریه می کند، او هم گریه می کند! باعث ایجاد دعوا می شود و گریه می کند! وسط دعوا نقش پستچی را بازی می کند و گریه می کند! وقتی پدر و مادر بعد از دعوا در اتاق خواب تنها می شوند، ناغافل وارد اتاق خواب می شود، کتک می خورد و گریه می کند! از پدر و مادر بی دلیل کتک می خورد و گریه می کند! و ...

طراحی سایت سئو گوگل سئو طراحی فروشگاه اینترنتی مجله اینترنتی طراحی گرافیک سایت پروتز پروتز سینه طراحی ویب سایت ویب سایت دیزاین گوگل پارس