افسانه۱

ما آدمها همه نیازمند محبت هستیم. حالا چه محبت بکنیم و چه به ما محیت شود. این مجبت کردن با مورد محبت قرار گرفتن خیلی احساس دلپذیری است. بهترین حالتی هم میشود به یک انسان محبت کرد، این است که با او ازدواج کنیم و در زمان ازدواج با جفت خودمان، به او محبت کنیم. محبت در چنین زمانی آنقدر شیرین است که آن احساس و این عشق ورزیدن را با هیچ چیزی نمی توان عوض کرد.

اما این محبت کردن هم می تواند مورد سوء استفاده قرار بگیرد و طرف مقابل را آزار بدهد و آن هم زمانی است که ((زن ذلیلی)) اتفاق می افتد.

طراحی سایت سئو گوگل سئو طراحی فروشگاه اینترنتی مجله اینترنتی طراحی گرافیک سایت پروتز پروتز سینه طراحی ویب سایت ویب سایت دیزاین گوگل پارس